۱-معافیت های مالیاتی
الف-دربیمه پاسارگاد حق بیمه پرداختی و سرمایه دریافتی معاف از مالیات میباشد
ب-در بیمه تامین اجتماعی هم حق بیمه پرداختی و هم وجوه دریافتی شامل مالیات میشود
——————————–
۲-انحصار وراثت
الف-دربیمه پاسارگاد نیازی ب انحصار وراثت ندارد
ب-دربیمه تامین اجتماعی پس از رای مراجع قانونی و براساس سهم الارث
——————————–
۳-تنوع در انتخاب سرمایه و حق بیمه
الف-دربیمه پاسارگاد پرداخت حق بیمه براساس توان مالی فرد
ب-دربیمه تامین اجتماعی به میزان ۷٪از حقوق دریافتی کسر میگردد
——————————–
۴-تنوع انتخاب در روش پرداخت
الف-دربیمه پاسارگاد دارد
ب-دربیمه تامین اجتماعی ندارد
——————————–
۵-ضمانتنامه بانکی
الف-دربیمه پاسارگاد قابل تبدیل و ارائه است
ب-دربیمه تامین اجتماعی قابلیت ندارد
——————————–
۶-دریافت وام
الف- دربیمه پاسارگاد ٦ماه پس ازشروع قرارداد و تا سقف ۹۰٪اندوخته بدون نیاز به ضامن
ب- دربیمه تامین اجتماعی ندارد
—————————
۷-قابلیت برداشت از اندوخته
الف-دربیمه پاسارگاددارد
ب-دربیمه تامین اجتماعی ندارد
——————————–
۸-فسخ و بازخرید
الف- دربیمه پاسارگاد هردو را دارد
ب-در تامین اجتماعی قابل فسخ هست ولی امکان بازخرید ندارد
——————————–
۹-هماهنگی با تورم
الف-در بیمه پاسارگاد بین صفر تا ۲۰٪
ب-درتامین اجتماعی ندارد
——————————–
۱۰-پرداخت سود سرمایه گذاری
الف- دربیمه پاسارگاد دارد
ب-درتامین اجتماعی ندارد
——————————–
۱۱-پوشش فوت عادی
الف-در بیمه پاسارگاد حداکثر تا 360 برابر حق بیمه سالانه
ب-درتامین اجتماعی دارد ولی بدون انتخاب و تنوع
——————————–
۱۲-پوشش فوت در اثر حادثه
الف-در بیمه پاسارگادحداکثر تا چهار برابر سرمایه فوت عادی
ب- درتامین اجتماعی دارد بدون انتخاب و تنوع
——————————–
۱۳-پوشش بیماری های خاص
الف- دربیمه پاسارگاد حداکثر تا ۳۰٪سرمایه فوت بصورت بلاعوض
ب- درتامین اجتماعی بشرط مراجعه به مراکز طرف قرارداد خدمات را بطور کامل ارائه میدهد
——————————–
۱۴-سقف پوشش تا ۷۰سالگی
الف- بیمه پاسارگاد دارد
ب-درتامین اجتماعی براساس مدت پرداخت حق بیمه و حداکثر ۳۰سال
——————————–
۱۵-قابلیت انتقال بیمه گذار
الف-دربیمه پاسارگاد دارد
ب-درتامین اجتماعی ندارد
——————————–
۱۶-قابلیت تبدیل به مستمری
الف- دربیمه پاسارگاد دارد
ب-درتامین اجتماعی دارد
——————————–
۱۷-در صورت از کار افتادگی
الف-دربیمه پاسارگاد معافیت از پرداخت حق بیمه+درامد از کار افتادگی
ب-درتامین اجتماعی پرداخت کمک هزینه از کار افتادگی
——————————–
۱۸-مکانیزم بازنشستگی
الف- دربیمه پاسارگاد در پایان قرارداد براساس حق بیمه پرداختی
ب-درتامین اجتماعی براساس اخرین پایه حقوق-جنسیت-نوع شغل و مدت پرداخت
——————————–
۱۹-ثبت در سوابق کاری
الف-دربیمه پاسارگاد محسوب نمیشود
ب-درتامین اجتماعی محسوب میشود
——————————–
۲۰-مستمری
الف- دربیمه پاسارگاد در صورت درخواست بیمه گذار
ب-درتامین اجتماعی حتما بصورت مستمری
——————————–
۲۱-زمان پرداخت اندوخته سرمایه گذاری
الف-دربیمه پاسارگاد در پایان مدت بیمه نامه
ب-درتامین اجتماعی به هنگام بازنشستگی حتمابعدازسی سال و یا سن60سال قانونی اعلام شده
——————————–
۲۲-استفاده کنندگان
الف-دربیمه پاسارگاد در زمان حیات یا فوت بیمه شده میتواند هر شخص یا اشخاصی با هر درصدی ذینفع تلقی گردد
ب-درتامین اجتماعی در زمان حیات کلیه مزایا و تسهیلات فقط مختص پرداخت کننده حق بیمه و به هنگام فوت فقط وراث قانونی
——————————–
پیشنهاد مابه شما:
در صورتی که فقط مبلغ ۱۰٪حقوق بیمه شدگان تامین اجتماعی به عنوان حق بیمه عمر و سرمایه گذاری دربیمه پاسارگاد پرداخت گردد؛
مبالغ نهایی جهت پرداخت مستمری یکجا یا مادام العمر این بيمه نامه٬چندین برابر بیمه تامین اجتماعی بوده و سرمایه هنگفتی را نصیب بیمه گذار میکند.